امروز : دوشنبه 27 خرداد 1398
   
  • تقدیرمدیرکل دفتربرنامه ریزی وتوسعه اجتماعی جوانان وزارت ،ازمدیرکل ورزش وجوانان گلستان

   تقدیرمدیرکل دفتربرنامه ریزی وتوسعه اجتماعی جوانان وزارت ،ازمدیرکل ورزش وجوانان گلستان

   رضوی طی ارسال نامه ای اززحمات دکترطیبی مدیرکل ورزش وجوانان استان درحوزه خدمت رسانی به جوانان تقدیرکرد.

   به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی وامورجوانان استان ،مهندس رضوی طی ارسال نامه ای اززحمات دکترطیبی مدیرکل ورزش وجوانان استان درحوزه خدمت رسانی به جوانان تقدیرنمود.
   درمتن نامه ایشان آمده است:
   جناب آقای بهمن طیبی
   مدیرکل ورزش وجوانان استان گلستان
   سلام علیکم
   احتراما،بی شک فعالیت درعرصه های مختلف مدیریتی امورجوانان وتوفیق خدمت دراین حوزه فرصتی بسیار مغتنم است که تبیین مسائل ،تدوین برنامه هاوسیاستها واجرای آن وطراحی فرآیندهای کارشناسی دربهبودمستمراقدامات برمبنای شاخص های مبتنی برقوانین ومقررات ،مستلزم وهمراهی ،همکاری وهمدلی دغدغه مندانه درهمه سطوح ملی ،استانی وشهرستانی است.
   طبعا سامان بخشی به اموروبرنامه محوری وتلاش برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده دربرنامه هاوفعالیتهای مرتبط وایجاد شفافیت درکارهاواستانداردسازی فرآیندها ومستندسازی آنهابارویکردسیستمی درچارچوب ماموریتهای اصلی وهمکاری مسئولانه همه اجزای ساختاراجرایی فراهم خواهدآمد.
   بدینوسیله مراتب قدردانی وسپاس خودراازتلاشها ومساعی جنابعالی وهمکاران گرامی تان دراداره کل ورزش وجوانان استان گلستان دربرنامه ریزی وتوسعه اجتماعی جوانان تقدیرواعلام نموده وامیدوارم باتوکل برخداوندمتعال درپیشبرداهداف وخدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ومردم شریف به ویژه جوانان عزیز موفق باشید.
   سیدجواد رضوی
   مدیرکل دفتربرنامه ریزی
   وتوسعه اجتماعی جوانان
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.
مجموع بازدیدها : 21,900,025
تعداد بازدید امروز : 9,649
تعداد بازدید دیروز : 30,835
آخرین به روزرسانی : 1398/03/27