به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش وجوانان ، امیر غفرانی در حاشیه بازدید میدانی دکتر مسعود سلطانی فر از پیست اسکی بین المللی دیزین گفت: پیست دیزین یک پیست بین المللی است که در اختیار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار گرفته و با توجه به اشکالاتی که در چند خط وجود دارد باید به موقع آماده و به فدراسیون اسکی تحویل داده شود تا در فصل سرما بتواند برنامه های خود را به مرحله عمل برساند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: شرایط کار کردن در این پیست با توجه به شرایط. اقلیمی که یک ساعت می توان کار کرد و ساعت دیگر نمی توان، باید ویژه مورد توجه قرار گیرد به همین دلیل زمان اهمیت زیادی دارد و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم در حال تلاش است تا اشکالات را سریعتر برطرف کند.

غفرانی حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به همراه مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این بازدید به روند برطرف شدن اشکالات و به موقع رسیدن پیست اسکی به فصل مسابقات کمک می کند.

وی تاکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با آمادگی کامل در فرایند برطرف شدن اشکالات این پیست همراهی لازم را انجام خواهد داد.