امروز : سه شنبه 04 تیر 1398
   
  • گزارشی از 40 سال اقتدار و 40 سال افتخار در عرصه ورزش بانوان ایران

    گزارشی از 40 سال اقتدار و 40 سال افتخار در عرصه ورزش بانوان ایران

   ورزش بانوان ایران در تمام شاخص های ورزشی در طول چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رشد و پیشرفت چشمگیر و غیر قابل انکاری همراه بوده است که نمود آن در افتخارآفرینی رویدادهای مهمی چون بازی های المپیک و بازی های اسیایی به منصه ظهور رسیده است .

   به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،رشد و پیشرفت ورزش بانوان ایران در تمام ابعاد و شاخص ها با رشد قابلب توجهی همراه بوده است و همه آمار و ارقام بیانگر دستاوردهای بارزش ورزش بانوان در طول چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی ایران است.

   افزایش چشمگیر در تعداد ورزشکاران قهرمانی و همگانی
   در شاخص تعداد ورزشکار زن در عرصه ورزش قهرمانی در حالیکه تعداد آن در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به یک هزار نفر نمی رسید از همان دهه اول انقلاب با رشد و پیشرفت همراه بود ،بطوریکه در دهه اول انقلاب به بیش از 76 هزار نفر رسید و این تعداد در دهه های دوم و سوم به 300 هزار و سپس 700 هزار نفر رسید و اکنون در آستانه فجر چهلم تعداد ورزشکاران زن در ورزش قهرمانی به یک میلیون و 400 هزار نفر رسیده است .
   در شاخص تعداد ورزشکار زن در ورزش همگانی هم تعداد کمتر از دو هزار و 500 نفر قبال از انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب به بیش از 230 هزار نفر رسید و این تعداد باز هم با رشد مواجه شد و در دهه های دوم و سوم به 850 هزار نفر و 3 میلیون 500 هزار نفر هم افزایش داشت تا اینکه در شرایط فعلی به حدود 7 میلیون نفر رسیده است
   .
   مدال تاریخی ورزش بانوان ایران در المپیک ریو
   در شاخص مدال های کسب شسده در بین ورزشکاران زن جانباز و معلول از رقم صفر در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در دهه های دوم سوم و چهارم به ترتیب به 7، 69 و 243 مدال در رویدادهای بین المللی رسیده است
   رشد و پیشرفت ورزش بانوان در شاخص تعداد حضور بانوان در مسابقات بین المللی هم کاملا مشهود است . در این بین حضور بانوان در رویدادهای بین المللی قبل از انقلاب 6 بار رقم خورده بود اما و بعد از تمهیدات مقدمات و رایزنی های دیپلماتیک با فدراسیون های جهانی به منظور حضور بانوان ایران با حجاب اسلامی در مسابقات بین المللی ورزشی که در دهه اول انقلاب صورت گرفت ؛ در دهه دوم انقلاب اسلامی شاهد اولین حضور همراه با حجاب اسلامی در رشته تیراندازی بارزی های اسیایی 1990 پکن بودیم و در دهه سوم هم بیش از 9 هزار سفر ورزشی برای بانوان محقق شد و در دهه چهرم نیز بیش از ده هزار سفر ورزشی انجام شد.
   در شاخص تعداد مدال های کسب شده زنان در مسابقات بین المللی هم پیشرفت کاملا محرز است . در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فقط 5 مدال نصیب بانوان ایران شده بود اما بعد از انقلاب در دهه اول بانوان بدلیل صیانت از ارش های فرهنگی در رویدادهای مختلف حضور پیدا نکردند اما از آن پس وقتی زممینه حضور فرهنگی محقق شد در دهه دوم 207 مدال در رویدادهای بین المللی بدست آمد و 207 مدال هم در دو دوره بازی های اسلامی زنان به نام ایران به ثبت رسید . در دهه سوم 5 مدال بانوان ایران در طی دو دوره بازی های آسیایی ،290 مدال در دو دوره بازی های اسلامی زنان و 141 مدال بین المللی به ارمغان آمد و در چهارمین دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز علاوه بر 47 مدال در 3 دوره بازی های آسیایی 3 هزار و 418 مدال هم رقم خورد و از همه مهمتر اولین مدال بانوان ایران در بازی های المپیک هم بالاخره بدست آمد.
   در این بین تعداد سهمیه های کسب شده بانوان در بازی های المپیک و پارالمپیک هم قابل توجه بوده است . بانوان ایران در قبل از پیروزی انقلاب 5 سهمیه المپیک را بدست آورده بودند اما در دهه دوم انقلاب یک سهمیه المپیک و 6 سهمیه پارالمپیک بدست آمد . در دهه سوم 14 سهمیه پارا و 5 سهمیه المپیک و در دهه چهارم نیز 29 سهمیه پارا و 17 سهمیه المپیک به نام ورزش ایران ثبت شد که بیانگر رشد قابل توجه حضور چشمگیر بانوان ایران در المپیک و پارالمپیک است
   دستیابی بانوان ایرانی به کرسی های بین المللی از صفر تا صد
   شاخص دیگری که باز بیانگر رشد بانوان در عرصه ورزش است تعداد زنان دارای کرسی های بین المللی ورزشی است که از صفر کرسی در سال های قبل از انقلاب اکنتون در دهه چهارم به 52 رسیده ایم . در دهه دوم و سوم هم از 6 و 15 کرسی برخوردار بودند . بانوان ایران در شاخص تصدی گری مدیریت زنان در سازمان های ورزشی هم پیشرفت داشتند بطوریکه از دهه اول تا چهارم از 52 به 728 رسیدند .اما قبل از انقلاب این تعداد صفر بود .
   رشد قابل توجه زیرساخت های ورزش بانوان
   تعداد اماکن ورزش ویژه زنان در حالی که قبل از پیروزی انقلاب السلامی از ان بی بهره بودیم در دهه چهارم به 440 مکان رسید در زمینه تعداد باشگاه های ورزشی ویژه زنان هم رشد داشتمی به طوری اکنون دارای بیش از 3 هزار باشگاه هستیم و تعداد باشگاه های دو منظوره هم که در قبل انقلاب ده باشگاه بود اکنون به بیش از 9 هزار رسده است .
   تشکیلات و ساختار سازمانی ورزش بانوان ارمغان انقلاب اسلامی
   اما در زمینه دستاوردهای مهم ورزش بانوان ایران نباید از شاخص سطح تشکیلات سازمانی و اداری ورزش زنان غاقل شد. در حالی که قبل از انقلاب ورزش بانوان دارای تشکیلات نبود در دهه اول کمیته ورزش زنان در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و به مدیریت ورزش زنان ارتقا یافت و انجمن های ورزشی بانوان در 48 رشته تشکیل شد و این مهم در دهه دوم باز هم با پیشرفت همراه بود بطوریکه مدیریت ورزش بانوان به اداره کل ارتقا یافت و سپس به معاونت ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی ارتقا پیدا کرد و اولین فدراسیون اسلامنی بین المللی ورزش زنان در ایران هم تشکیل شد .
   دهه سوم انقلاب اسلامی همچنان در زمینه تشکیلات برای ورزش بانوان با رشد همراه بود. تشکیل اداره کل تربیت بدنی دختراندر آموزش و پرورش،ادام ادارت ورزش بانوان در سازمان تربیت بدنی و آموزش و پرورش،ادغام انجمن های ورزشی بانوان در فدراسیون ها و انتصاب روسای انجمن ها به عنوان نایب رییس بانوان از جمله پیشرفت های ساختاری در ورزش بانوان محسوب می شود .
   در دهه چهارم انقلاب اسلامی هم احیای معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان،ارتقای رییس گروه بانوان استان های کشور به معاون مدیرکل،انتصاب مدیران کل زن در استان های کشور و انتخاب رییس فدراسیون زن در مجامع ورزشی از جمله اتفاقات مهم تشکیلاتی برای ورزش بانوان بود
   تخصیص 100 درصدی اعتبارات ورزش بانوان
   درصد اعتبارات تخصیص یافته به ورزش زنان قبل از انقلاب اسلامی کمتر از 5 درصد بود اما در دهه اول به 20 درصد رسید و در دهه های دوم و سوم هم 30 درصد شد و اکنون در دهه چهارم 50 درصد اعتبارات ورزش همگانی و فرهنگی ،حداقل 30 درصد اعتبارات ورزش قهرمانی بر اساس آمایش و 100 درصد اعتبارات ورزش بانوان اختصاص یافته است
   احداث بیش از 5 هزار باب خانه ورزش روستایی
   در زمینه تعداد خانه های ورزش روستایی احداث و تجهیز شده در شرایطی که قبل از انقلاب هیچ اتفاقی نیافتاده بود اکنون دارای بیش از 5 هزار باب خانه ورزش روستایی در سراسر کشور هستیم .
   .فعالیت ورزش بانوان از 7 به 49 رشته دستاوردی بزرگ

   در حالیکه تعداد رشته های ورزشی زنان قبل از انقلاب اسلامی به 7 رشته محدود می شده است در دهه اول 10 رشته ،دهه دوم28 رشته،دهه سوم 42 رشته و دهه چهارم 49 رشته بود.

   فعالیت قابل توجه مربیان و داوران زن
   تعداد مربیان زن ورزشی قبل از انقلاب اسلامی فقط 9 نفر بود اما در شرایط فعلی 723 هزار نفر مربی زن در کشور فعالند ..
   داوران زن ورزشی با درجه ملی و. بین المللی در سال های قبل از اتنقلاب 7 نفر بودند . اما اکنون تعدادشان به 45 هزار نفر هم می رسد..
   شاخص های مختلف بیانگگر دستاوردهای ارزشمند ورزش بانوان ایران در عرصه بین المللی است که می توان به موفقیت های بیشتر و بهتر نیز امیدوار بود .
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.
مجموع بازدیدها : 22,081,450
تعداد بازدید امروز : 6,132
تعداد بازدید دیروز : 21,143
آخرین به روزرسانی : 1398/04/04