امروز : پنجشنبه 28 شهریور 1398
   
  • در شیراز (پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی)

   ​اصفهان، قهرمان جام پاسداران شهید امنیت ملی شد

   ​اصفهان، قهرمان جام پاسداران شهید امنیت ملی شد

   ​رقابتهای ورزش پهلوانی و زورخانه ای بزرگسالان کشور در رشته های تیمی، مهارت های فردی و کشتی پهلوانی با عنوان جام پاسداران شهید امنیت ملی در چهلمین سال بزرگداشت پایداری جمهورری اسلامی ایران برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، این پیکارها از صبح روز شنبه 4 اسفندماه جاری با حضور بیش از 300 شرکت کننده از مازندران، قم، البرز، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان، گلستان، خوزستان، زنجان، قزوین، مرکزی، ایلام، فارس، یزد، هرمزگان، اصفهان، سمنان، بوشهر، کردستان، کرماشاه و خراسان رضوی در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز آغاز و تا 6 اسفندماه به طول انجامید.
   بر همین اساس شرکت کنندگان و مدعیان قهرمانی که همگی متولدین یکم فروردین ماه 1362 تا بیست و نهم اسفندماه 1373 بودند، با یکدیگر در سه رشته های تیمی، مهارت های فردی در پنج وزن 70-، 70 تا 80، 80 تا 90، 90 تا 100 و 100+ کیلوگرم و در رشته کشتی پهلوانی در شش وزن 50 تا 60، 70، 80، 90، 100 و 100+ کیلوگرم به رقابت پرداختند که سرانجام تیم استان اصفهان با 329 امتیاز در مجموع امتیازات به عنوان قهرمان جام پاسداران شهید امنیت ملی معرفی گردید.
   گفتنی است: تیم های استانهای فارس، یزد، کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با 297، 198، 160، 141 و 129 امتیاز در رده های دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم قرار گرفتند.
   لازم به ذکر است ریز نتایج رشته به تفکیک به این شرح می باشد.
   در رشته تیمی زورخانه ای
   1. فارس، 2. یزد، 3. کردستان و سوم مشترک. اصفهان
   در رشته سنگ
   سنگ منفی 70 کیلوگرم: 1. مجتبی خاکزار(یزد)، 2. حمیدرضا رهپیما(فارس)، 3. عابدین زنده پی(بوشهر) و سوم مشترک. صفرعلی مرادی (چهارمحال و بختیاری)
   سنگ 70 تا 80 کیلوگرم: 1. محمدرضا ملک محمودی(لرستان)، 2. حسین گلناری(فارس)، 3. مرتضی ایازی (ایلام) و سوم مشترک. مصطفی امینی (چهارمال و بختیاری)
   سنگ 80 تا 90 کیلوگرم: 1. جواد فرخی(فارس)، 2. الیاس کریمی(یزد)، 3. محمدرسول رهنمای ماه(هرمزگان) و سوم مشترک. امید مرادی (کردستان)
   سنگ 90 تا 100 کیلوگرم: 1. عظیم راحمی(فارس)، 2. محمدرضا رهنما بیک(کرمامشاه)، 3. سیدسعید سجادی(اصفهان) و سوم مشترک. مهدی نسایی(همدان)
   سنگ 100+ کیلوگرم: 1. عادل توانگر (اصفهان)، 2. مهدی سلیمی(قزوین)، 3. علی محمد بیات(همدان) و سوم مشترک. هادی داودی (لرستان)
   در رشته کباده
   کباده منفی 70 کیلوگرم: 1. علیرضا سلیمانی(فارس)، 2. مجید گلپیرا(اصفهان)، 3. فرزاد محمودی(خوزستان) و سوم مشترک. علیرضا عابدینی (چهارمحال و بختیاری)
   کباده 70 تا 80 کیلوگرم: 1. محمد خداوردی(چهارمحال و بختیاری)، 2. رضا افتخاری فرد(اصفهان)، 3. میثم رفاهی(فارس) و سوم مشترک. بابک جعفری(کرمانشاه)
   کباده 80 تا 90 کیلوگرم: 1. حسین صائمی(سمنان)، 2. مبین زیبالقا(کردستان)، 3. محمدرضا نیک(فارس) و سوم مشترک. قدرت اله بهره مند (اصفهان)
   کباده 90 تا 100کیلوگرم: 1. علیرضا یوسفی(اصفهان)، 2. محمد حمیدی(زنجان)، 3. خلیل سزاسلطانی(همدان) و سوم مشترک. سجاد بهامیری(چهارمحال و بختیاری)
   کباده 100+ کیلوگرم: 1. سیدمحسن جوادی(فارس)، 2. مرتضی درخشنده(چهارمحال و بختیاری)، 3. محمدد فرهمند(اصفهان) و سوم مشترک. حمیدرضا هادیان(مرکزی)
   در رشته چرخ چمنی
   چرخ چمنی منفی 70 کیلوگرم: 1. سیدجلال صالحی(چهارمحال و بختیاری)، 2. عباس مرادی زاده(یزد)، 3. علی میرزاخانی(اصفهان) و سوم مشترک. محمود اوستان (فارس)
   چرخ چمنی 70 تا 80 کیلوگرم: 1. محمدابراهیم رضوانی(یزد)، 2. ابوالفضل طاووسی(اصفهان)، 3. صادق باقرپور(فارس) و سوم مشترک. علی هیوری (ایلام)
   چرخ چمنی 80 تا 90 کیلوگرم: 1. مصطفی امینی(اصفهان)، 2. نیکان شمسی(مرکزی)، 3. علی غرقی(فارس) و سوم مشترک. ابوالفضل ترشیزی(خراسان رضوی)
   چرخ چمنی 90 تا 100 کیلوگرم: 1. بهزاد گرامی(اصفهان)، 2. بهزاد صوفی زاده (لرستان)، 3. هومن اعلایی(سمنان) و سوم مشترک. علی شفق(همدان)
   چرخ چمنی 100+ کیلوگرم: 1. ابوالفضل رمضان نژاد(خراسان رضوی)، 2. مصطفی امانی(لرستان)، 3. احمد پورمحمدحسین(مازندران)
   در رشته چرخ تیز:
   چرخ تیز منفی 70 کیلوگرم: 1. عباس مرادی زاده(یزد)، 2. سیدمصطفی خادم الحسینی(مازندران)، 3. علی میرزاخانی(اصفهان) و سوم مشترک. امیر ترشیزی(خراسان رضوی)
   چرخ تیز 70 تا 80 کیلوگرم: 1. صادق باقرپور(فارس)، 2. رضا خیراندیش(زنجان)، 3. رضا درخشنده(چهارمحال و بختیاری) و سوم مشترک. سیدعلی زینال صفت(کرمانشاه)
   چرخ تیز 80 تا 90 کیلوگرم: 1. علی غرقی(فارس)، 2. نیکان شمسی(مرکزی)، 3. مصطفی امینی(اصفهان) و سوم مشترک. رضا نوروزبوجی(زنجان)
   چرخ تیز 90 تا 100 کیلوگرم: 1. حسین میکده(فارس)، 2. محمدرضا عباسیان(خراسان رضوی)، 3. علی شفق (همدان) و سوم مشترک. بهزاد گرامی (اصفهان)
   چرخ تیز 100+ کیلوگرم: 1. احمد امانی(لرستان)، 2. مهرداد فیض حری(کرمانشاه)، 3. احمد پورمحمدحسین(مازندران) و سوم مشترک. محسن مداحی (مرکزی)
   در رشته میل بازی
   میل بازی منفی 70 کیلوگرم: 1. رسول قربانی(اصفهان)، 2. سیروان کریم محمد(گلستان)، 3. عباس مرادی زاده(یزد) و سوم مشترک. فرهاد پهلوانی فر (سمنان)
   میل بازی 70 تا 80 کیلوگرم: 1. ابوالفضل طاووسی(اصفهان)، 2. سیدسجاد موسوی(همدان)، 3. ادیب نوری(کردستان) و سوم مشترک. محمدابراهیم رضوانی (یزد)
   میل بازی 80 تا 90 کیلوگرم: 1. مصطفی امینی (اصفهان)، دیگر نفرات شرکت کننده موفق به کسب امتیازات لازم نشدند.
   میل بازی 90 تا 100 کیلوگرم: 1. پژمان سکونتی(کردستان)، 2. حسین میکده(فارس)، 3. علی صفری(مرکزی) و سوم مشترک. بهزاد گرامی (اصفهان)
   میل بازی 100+ کیلوگرم: 1. محسن گلستانی زاده(خراسان رضوی)، 2. محمد ربیعی(اصفهان) ر
   در رشته میل گیری سنگین
   میل گیری سنگین منفی 70 کیلوگرم: 1. محمد کمری(لرستان)، 2. احمدرضا محمدعلی(اصفهان)، 3. سامان لواف(سمنان) و سوم مشترک. محمدجواد پورابراهیمی (فارس)
   میل گیری سنگین 70 تا 80 کیلوگرم: 1. فرشاد حسن زاده(فارس)، 2. ایمان طالعی(یزد)، 3. عبدالرحیم درستی(اصفهان) و سوم مشترک. مهدی قاسمی نیا (چهارمحال و بختیاری)
   میل گیری سنگین 80 تا 90 کیلوگرم: 1. حسن خداوردی(چهارمحال و بختیاری)، 2. پیمان شمسایی(کرمانشاه)، 3. عباس مفخم(مرکزی) و سوم مشترک. قدرت اله بهره مند (اصفهان)
   میل گیری سنگین 90 تا 100 کیلوگرم: 1. علیرضا ارجین(مازندران)، 2. محمدرضا یوسفی(اصفهان)، 3. جعفر نوری(همدان) و سوم مشترک. اکبر خسروی(البرز)
   میل گیری سنگین 100+ کیلوگرم: 1. امین شهریاری (اصفهان)، 2. حسین قمی زاده ثابت(قم)، 3. مصطفی مفید(مرکزی) و سوم مشترک. اکبر کریمی (چهارمحال و بختیاری)
   در رشته کشتی پهلوانی 55 تا 60 کیلوگرم:
   1. شاهین شیری(لرستان)، 2. رسول قربانی(اصفهان)، 3. بابک محمدخانلو(قزوین)
   در رشته کشتی پهلوانی 70 کیلوگرم:
   1. حسن طالبی(چهارمحال و بختیاری)، 2. محمدرضا ابوالحسنی(اصفهان)، 3. محمد کمری(لرستان)
   در رشته کشتی پهلوانی 80 کیلوگرم:
   1. سیاوش حاتموند(لرستان)، 2. محمدحسین حاجی صادقی(اصفهان)، 3. پیمان صیدمرادی(کردستان)
   در رشته کشتی پهلوانی 90 کیلوگرم:
   1. حمیدرضا صفری(همدان)، 2. محمدصابر رهنما بیک(کرمانشاه)، 3. مبین زیبالقا(کردستان)
   در رشته کشتی پهلوانی 100 کیلوگرم:
   1. اکبر خسروی(البرز)، 2. عظیم راحمی(فارس)، 3. محمدصادق رهنما بیک(کرمانشاه)
   در رشته کشتی پهلوانی 100+ کیلوگرم:
   1. آرمان نظری(لرستان)، 2. مصطفی دهقان(چهارمحال و بختیاری)، 3. سالار رنگ آمیز(کردستان)
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.
مجموع بازدیدها : 24,100,073
تعداد بازدید امروز : 8,629
تعداد بازدید دیروز : 21,504
آخرین به روزرسانی : 1398/06/28