پیش از این ملی پوشان بسکتبال برای استراحت به هتل المپیک می رفتند اما با تمهیداتی که فدراسیون بسکتبال در نظر گرفت، امروز خوابگاه های فدراسیون هم رسما راه اندازی شد.

وزیر ورزش و جوانان به همراه رییس کمیته ملی المپیک بعد از بازدید از خوابگاه های فدراسیون در محل تمرین ملی پوشان بسکتبال حاضر شدند و تمرین بسکتبالیست ها را به نظاره نشستند.

بعد از دقایقی اعضای تیم ملی با حضور در جایگاه ویژه با وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک دیدار کردند.